STAŽENÍ HRY velikost 2.9 GB
Žebříčky
# Jméno Říše Lvl
1 ZMpLE 150
2 Heastix 150
3 Tessie 150
4 Saischa 150
5 JovanyGeorge 150
6 VERTIGO 150
7 forewerCZECH 150
8 Nanami 150
9 Hrachos 145
10 TvojeMamka 145

Podmínky použití


§ I. Rozsah a předmět podmínek používání
- Tyto základní podmínky ustanovují pravidla pro používání online her a dalších služeb provozované portálem Pretorians.cz
- Portál Pretorians.cz poskytuje‬ služby výhradně pro použití spotřebiteli. ‪Služby mohou být využity ve formě bezplatných online her a služeb, a nebo online her a služeb, ve kterých lze za úplatu získat virtuální zboží. Hry nemají nic společeného s hazardem.
- Portál Pretorians.cz si vyhrazuje právo služby kdykoliv upravovat nebo provoz bez udání důvodů pozastavit nebo ukončit.
- Pretorians.cz‬ služby mohou být využity pouze v aktuálně platných verzích.
- Pretorians.cz služby jsou určeny výhradně pro účel zabavení spotřebitelů. Je zakázáno jejich využívání za účelem dosažení výdělečného zisku.
- Pretorians.cz služby se řídí příslušnými pravidly hry nebo používání („Pravidla“), která pokud existují, podrobně vysvětlují práva vlastnictví Pretorians.cz ve vztahu k osobnímu vlastnictví. Pokud se objeví jakékoli rozpory mezi Podmínkami používání a Pravidly, mají tyto Podmínky používání přednost; pokud však nejsou Pravidla v konkrétních případech brána za prioritní.
- Uživatelova vlastní protichůdná pravidla nebo standardní podmínky nelze použít.
- Portál Pretorians.cz nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si uživatel může libovolně volit. Za tímto účelem udržuje portál Pretorians.cz obchodní vztahy se třetími stranami coby poskytovateli, jako např. s Gopay. Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají s uživatelem vlastní smlouvy. V těchto případech mohou platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele.
§ II. Registrace
- Registrací na jakoukoliv službu portálu Pretorians.cz vyslovuje přihlašující souhlas s ověřením jeho e-mailové adresy a podává žádost o užívání jeho budoucího Uživatelského účtu portálu Pretorians.cz. Na základě žádosti bude portálem Pretorians.cz vytvořen Uživatelský účet, který umožňuje přístup na určenou službu.
- Užívání Uživatelského účtu platí po dobu neurčitou a obě strany jej mohou kdykoliv bez dodržování jakýchkoliv výpovědních lhůt ukončit.
§ III. Speciální podmínky pro užívání online her
- Uživateli je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s online hrou. Uživatel zejména nesmí využívat prostředky, mechanismy nebo softwary, které zasahují do funkčnosti a průběhu hry. Uživatel nemá povoleno provádět takové akce, které by způsobily bezdůvodnou nebo nadměrnou zátěž technického zařízení. Uživateli je rovněž zakázáno blokovat, přepisovat nebo upravovat obsah, který portál‬ Pretorians.cz nabízí nebo jinak do online hry zasahovat.
- Uživatel navíc nesmí spouštět online hru v jiném programu, než je poskytnutý klient. Rovněž je zakázáno používat skripty a programy, které dávají uživateli výhodu nad jeho spoluhráči. Přihlašování je povoleno pouze prostřednictvím služeb Pretorians.cz a stránek třetích stran integrovaných portálem Pretorians.cz.
Za žádných okolností uživatel nesmí:
a) vytvářet nebo používat cheaty, mody a/nebo hacky a jakýkoli jiný software třetích stran, který může upravovat herní zážitek;
b) používat software, který umožňuje „data mining“ nebo jiných způsobem zadržuje nebo shromažďuje informace související s online hrami;
c) prodávat virtuální předměty nebo premiovou měnu pocházející z Pretorians.cz služeb třetím stranám nebo je od nich kupovat výměnou za skutečné platební prostředky, stejně tak nesmí tyto předměty vyměňovat nebo se pokoušet vyjednávat jakoukoli z výše zmíněných transakcí, pokud mu to nebylo v individuálním případě povoleno.
- Veškerá práva na virtuální zboží používané v online hrách a získané výměnou za úplatu patří, vyjma využití uživatelem ve hře, v souladu s těmito Podmínkami výhradně portálu Pretorians.cz.
§ IV. Obecné povinnosti uživatele
- Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje za všech okolností v tajnosti. To konkrétně znamená, že uživatel smí své přihlašovací údaje používat pouze pro služby portálu Pretorians.cz a chránit je před neoprávněným přístupem třetích stran.
- „Přihlašovací údaje“ znamenají uživatelovy přístupové údaje, které jsou využívány k jeho identifikaci a zabraňují neoprávněnému využití účtu třetími stranami. Heslo se nesmí shodovat s hráčským jménem a musí obsahovat alespoň 8 znaků skládajících se z kombinace číslic a písmen.
- V okamžiku, kdy má uživatel podezření, že třetí strana získala nebo by mohla získat neoprávněný přístup k těmto údajům, musí o této skutečnosti ihned informovat portál Pretorians.cz a své údaje si změnit nebo zajistit změnu ze strany portálu Pretorians.cz. Portál Pretorians.cz navíc má v takovém případe právo dočasně zablokovat přístup k účtu uživatele, což může i v případě, že má portál Pretorians.cz‬ náznaky o zneužívání přihlašovacích údajů. Jakmile se ukáže, že bylo podezření o zneužití neopodstatněné, bude uživateli opět umožněn přístup k účtu.
§ V. Náklady / Premiová měna
- Služby na portálu Pretorians.cz jsou zcela zdarma.
- Užíváním služeb portálu Pretorians.cz nevznikají žádné automatické náklady.
- Uživatel má možnost dobrovolně zaslat portálu Pretorians.cz úplatu, za kterou získá premiovou měnu.
- Informace o možnostech zaslání úplaty včetně cenových hladin lze najít po přihlášení na webovou stránku zvolené služby na portálu Pretorians.cz.
- Úplata pro získaní premiové měny je zcela dobrovolná, není portálem Pretorians.cz nijak vnucována.
- Pokud je uživatel nezletilý, objednáním jednotek prémiové měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly přenechány právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání.
§ VI. Ochrana údajů
- Při registraci a přihlášení na některou se služeb portálu Pretorians.cz jsou shromažďovány údaje, které vedou k jedinečnému rozeznání každého uživatele. Tyto údaje jsou : IP adresa, email, uživatelské jméno a heslo.
- Zpracování a využití osobních údajů na Portálu je prováděno automaticky a jeho cílem je zajištění funkčnosti a využitelnosti služeb Portálu. Nakládání s osobními údaji probíhá podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje nebudou bez přímého souhlasu Uživatele poskytnuty třetím stranám a budou používány pouze k účelům využitelnosti služeb Portálu.
- V případě nákupu premiové měny mohou být zpracovány další osobní údaje. § VII. Závěrečná ustanovení podmínek používání.
- Poskytovatel neručí za škody ve spojitosti s užíváním služeb portálu Pretorians.cz. Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno. Taktéž neručí za způsobené zdravotní problémy.

soutěž > Okey karty eventy > Kalendář eventů
Informace o hře
Online hráčů za 24h 0

Vytvořených účtů 6,423

Vytvořených postav 7,857
- Válečník 3607
- Sura 1567
- Ninja 529
- Šaman 2154

Založených cechů 149

Yangů ve hře 1,183,791,218,618
Itemů ve hře 1,720,501

CH1 Status Online
CH2 Status Online
CH3 Status Offline
CH4 Status Offline
Login status Online
Game status Online