STAŽENÍ HRY velikost 2.9 GB
Žebříčky
# Jméno Říše Lvl
1 ZMpLE 150
2 Heastix 150
3 Tessie 150
4 Saischa 150
5 JovanyGeorge 150
6 VERTIGO 150
7 forewerCZECH 150
8 Nanami 150
9 Hrachos 145
10 TvojeMamka 145

Pravidla hry


Registrováním, přihlášením a používáním stránek a služeb Pretorians.cz souhlasíte s pravidly níže, Obchodními podmínkami a GDPR.
Dále prohlašujete, že zadáváte své vlastní osobní údaje nebo údaje osoby, od které máte k tomu souhlas, a že jste dosáhli zletilosti ve své zemi nebo máte souhlas svého zákonného zástupce.

Pojmy a pravidla

Herní moderátor

- Hru moderují námi vybrané osoby
- Moderátoři mají přístup k určitým částem informací
- Moderátoři mají svá pravidla a úkoly


Aplikace třetí strany

- Software jiného výrobce
- Používání takového softwaru je zakázáno a trestáno (myšlen je takový software, který zasahuje do hry nebo modifikuje její prvky)


Herní klient

- Software, který automaticky aktualizuje soubory hry a umožňuje přístup do hry
- Jakákoliv modifikace je zakázána a trestána


Chyby

- Nežádaný prvek
- Vzhledem k obsáhlosti prvků, které se na tomto projektu nachází, se může vyskytnout neočekávaný prvek
- V případě nalezení takového prvku nás bezodkladně kontaktujte, nenahlášení a zneužívání je trestáno


Registrace, herní účet

- Pro vytvoření uživatelského konta (účtu) musí být splněna určitá kritéria
- Údaje nesmí být nevhodné, pejorativní - v rozporu se zákony ČR (vulgární, urážlivé, se sexuálním nebo rasistickým prvkem). Moderátor vás může vyzvat ke změně těchto údajů, upravit Vám je nebo Vás potrestat
- Není limitováno množství účtů, které může uživatel vlastnit
- Po přihlášení máte možnost dobít si herní měnu (DM-Dračí mince) a za ni si zakoupit vylepšení v ItemShopu, které obdržíte do hry. Veškeré finanční příspěvky jsou brány jako dar na provoz serveru a jsou nevratné.
- Sdílení účtů je povoleno, ale uživatel tím na daném herním účtu ztrácí nárok na řešení ztrát virtuálních předmětů, herního účtu atd.


Herní postava

- Pro vytvoření herní postavy je nutnost vlastnit uživatelské konto (účet), dále je nutné splňovat určitá kriteria
- Herní jméno nesmí být nevhodné, pejorativní - v rozporu se zákony ČR (vulgární, urážlivé, se sexuálním nebo rasistickým prvkem), nesmí napodobovat herní jména členů GM týmu. Toto platí také pro názvy stánků nebo cechů. Moderátor vás může vyzvat ke změně těchto údajů, upravit Vám je nebo Vás potrestat


Finance, měny a obchod

- Reálná měna (Koruna česká, Euro) slouží pro nákup herní prémiové měny
- Herní prémiová měna (Dračí mince - DM) slouží pro nákup položek v herním obchodě (ItemShopu)
- Herní měna (Yang) slouží pro obchodování mezi hráči a je volně k získání ve hře
- Herní obchod (ItemShop) slouží pro zakoupení předmětů nebo vylepšení, které obdržíte do hry
- Zakoupení herní prémiové měny je zcela dobrovolné a bez jakéhokoliv nátlaku vytvořeného na uživatele
- Veškeré finanční příspěvky jsou brány jako dar na provoz serveru a jsou nevratné
- Při problému nás kontaktujte na Facebook stránce
- Veškeré předměty ve hře, předměty na webu, uživatelské účty, postavy, virtuální měny (herní i prémiová herní - Dračí mince, Dračí známky, Yangy) jsou majetkem provozovatele. Tyto virtuální statky Vám propůjčuje Provozovatel


Pravidla

- Je zakázáno:
- Používat programy 3. strany (které zasahují do hry) nebo jakkoliv zasahovat do klienta hry
- Modifikovat hru
- Nevhodné chování, pejorativní (v rozporu se zákony ČR) - urážky, vulgarity, sexuální nebo rasistické projevy a spamování (za spam může být považována jakákoliv nevhodná zpráva do chatu - reklama, opakování stejné zprávy, nadávky apod.). Toto bude trestáno chat banem a v případě opakování i časovým banem
- Obchodování s reálnou měnou (prodej virtuálních statků)
- Mezi serverové obchodování
- Poškozovat dobré jméno služeb portálu, vymýšlet si, lhát nebo uvádět nepřesné informace
- Obtěžovat herního moderátora (můžete se ptát na dotazy ohledně hry, na přímé dotazy na moderátora ohledně osobního života nemusí reagovat), žádat ho o věci nebo jakékoliv vylepšení Vaší herní postavy
- Obcházet blokaci chatu
- Vydávat se za moderátora
- Zveřejňovat identitu nebo osobní informace o spoluhráčích nebo moderátorech (jméno, příjmení, věk, bydliště atd.)
- Obtěžování ostatních hráčů na serveru ('spawnkill', pronásledování na mapách za účelem obtěžování, opakované úmyslné zrušení nebo snižování hodnoty aktivních buffů)
- Je zakázáno komukoliv (hráči nebo moderátorovi hry) jakkoliv vyhrožovat, snažit se jej zesměšnit (či jinak znevážit nebo zpochybnit jeho autoritu před ostatními hráči), uvádět o něm nepravdivé či nepotvrzené informace.
- Jakkoliv urážet, pomlouvat nebo zesměšňovat členy týmu. Toto je bráno jako hrubé porušení pravidel hry a bude trestáno časovým nebo permanentním banem
- Je povinností spouštět herní klient pouze přes Launcher/Patcher (Pretorians patcher.exe)
- Je povinností respektovat moderátora a jeho nařízení
- Je povinností nahlašovat chyby a zakázáno jich zneužívat. Nenahlášení nebo zneužívání chyb ve hře bude trestáno
- Při herní události se může uživatel účastnit pouze jednou (nesmí se účastnit s více postavami)
- Je zakázáno používat automatické klikání či jiné nástroje k dosažení automatické hry, kdy hráč není u počítače.
- Vyhrazujeme si právo každý případ porušení pravidel posuzovat individuálně. Každý registrovaný uživatel na serveru Pretorians je povinen pravidelně kontrolovat změny těchto pravidel. Hraním na herním serveru Pretorians uživatel stvrzuje, že se se všemi pravidly seznámil, rozumí jim a zavazuje se je dodržovat.

Porušení jakéhokoliv bodu pravidel je zakázáno a trestáno (chat ban, časový nebo permanentní ban)


Dodatečná pravidla

- Při herní události "Spawn event" je zakázáno brát drop (předměty jiného hráče), výjimkou je povolení vlastníka dropu
- Je zakázáno při herních událostech zabíjet ostatní hráče (výjimkou je PvP turnaj)


Dodatek k pravidlům pro administrátory

- Členové týmu nesmí nikoho ponižovat, urážet nebo zastrašovat
- Členové týmu mají striktně zakázáno vyjadřovat se nevhodně nebo vulgárně
- Členové týmu mají striktně zakázáno bojovat s ostatními hráči
- Členové týmu musí většinu svého času trávit v invisible módu (neviditelnosti) - (výjimka - některé herní události, kde je zapotřebí jejich viditelnost)
- Členové týmu mohou vlastnit herní účty, avšak svojí identitu (nebo identitu kolegů) nesmí sdělovat ostatním hráčům.
- Členové týmu nesmí zneužívat své pravomoce
- Členové týmu nesmí zvýhodňovat nebo znevýhodňovat hráče
- Členové týmu mohou mít dodatečná pravidla od [DEV] nebo [GA], je nutné je brát jako primární pravidla pro administrátory, respektovat je a chovat se dle nich
- Členové týmu nemají nárok na jakékoliv odměny a svoji práci dělají pro server zcela dobrovolně


Dodatek k našim partnerům

- Partneři mají povinnost vytvářet propagaci (videa apod.) dle dohody
- Partneři mají zakázáno vyměnovat/prodávat/dávat předměty, které získali za účelem propagace
- Partneři mají zakázáno vyměnovat/prodávat/dávat (či sdílet své přihlasovací údaje) svůj účet, kde je aktivní partnerství
- V případě porušení pravidel si nárokujeme partnera potrestat nebo zrušit partnerství.soutěž > Okey karty eventy > Kalendář eventů
Informace o hře
Online hráčů za 24h 0

Vytvořených účtů 6,428

Vytvořených postav 7,860
- Válečník 3609
- Sura 1568
- Ninja 529
- Šaman 2154

Založených cechů 149

Yangů ve hře 1,183,933,605,049
Itemů ve hře 1,720,648

CH1 Status Online
CH2 Status Online
CH3 Status Offline
CH4 Status Offline
Login status Online
Game status Online